Wedstrijdreglement HSV Ons Genoegen Rolduc 2022                                                                                                          Bijgewerkt 1-1-2022

Iedere deelnemer is verplicht 1 uur ( bij wedstrijden waarbij op vijver 3 gevist wordt 1 uur en 15 minuten) voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn, persoonlijk te loten voor zijn plaatsnummer en de gewonnen prijs zelf af te halen. Over uitzonderingen beslist de wedstrijdcommissie.

Bij het niet tijdig afmelden of het wegblijven bij losstaande wedstrijden na inschrijving, volgt uitsluiting van deelname voor de eerstvolgende losse wedstrijd waaraan men deel wenst te nemen. Bij wedstrijden in competitie verband volgt diskwalificatie van de betreffende competitie en vervallen de reeds behaalde punten.

Inschrijven kan via mail of telefonisch bij Ton van der Sleen en Paul Sijstermans.( telefoonnummer en mailadres staan op www.hsvonsgenoegenrolduc.nl ) Betaling van het inschrijfgeld dient uiterlijk op de wedstrijddag voor de loting betaald te worden.

Door in te schrijven (schriftelijk of telefonisch) verplicht men zich tot deelname. Het terugvorderen van het inschrijfgeld bij verhindering is enkel mogelijk op basis van grondige redenen, men moet zich daarvoor uiterlijk tot de woensdag voor de wedstrijd ( tot 18.00 uur) telefonisch melden bij een van de personen vermeld onder punt 3. Over uitzonderingen beslist de wedstrijdcommissie.

Inschrijven voor de woensdagavond wedstrijden kan tot uiterlijk anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd, bij alle andere wedstrijden geldt als uiterlijke inschrijfdatum de woensdag ( tot 18.00 uur) voor de datum van de wedstrijd c.q. de competitie.

Er wordt gevist met de vaste stok (uitgezonderd open hengel of feederwedstrijden), de maximale hengellengte bedraagt 11,5 meter inclusief snoer 15 meter. Een montage van gevlochten snoer moet altijd voorzien zijn van een monofile onderlijn. Parallel cuppen is toegestaan, deze cuphengel is maximaal 15 meter.

Een leefnet behoort minimaal 3 meter lang te zijn. Maximaal 20 kg vis in een net. Is er meer dan 25 kg in het leefnet dan telt het hele gewicht niet mee. Grote karper dient direct gewogen te worden en teruggezet in het water. Om deze grote karper niet te beschadigen dient men een onthaakmat te gebruiken

Vanaf het beginsignaal wedstrijd mag men voeren, tijdens de wedstrijd mag men LICHT bijvoeren. Voor wedstrijden van 2 of 3 uur geldt: 600 gram voer incl. voerpellets en een halve liter levend aas; 4 uur: 800 gram voer incl. voerpellets en een halve liter levend aas; 6 uur: 1200 g voer incl. voerpellets en een halve liter levend aas; 9 uur: 1800 g voer incl. voerpellets en een halve liter levend aas; aas per persoon, Trio 3600 gram voer incl. voerpellets en een liter levend aas. Een koppelwedstrijd van 5 uur is dus 1 kg per persoon incl. voerpellets en een halve liter levend aas.

Het voeren met verse de vase, tarwe of hennep is verboden. Het toegestane aas aan de haak is: wormen maden, casters, mas, ( mais max. 300 gram voor te voeren en aan de haak) brood, deeg, boilies en pellets. Kunstaas is toegestaan

Er mag het hele jaar met worm gevist worden. Knipwormen en wormen door het voer is toegestaan. Bij individuele wedstrijden 1 grote plastic doos met max. 250 gram. Bij Koppel en Triowedstrijden max. 500 gr. Bij wedstrijden die langer als 12 uur duren 1 kg per deelnemer

Eventueel gevangen snoek, snoekbaars of paling tellen niet mee.Tijdens het wegen van de vis na de wedstrijd mogen enkel de wedstrijdcommissieleden (wegers) en de betreffende deelnemer ter plekke zijn. Iedere deelnemer dient bij de weging persoonlijk aanwezig te zijn.

De leden van de wedstrijd commissie hebben het recht om voor, tijdens en na de wedstrijd te controleren op het naleven van het wedstrijdreglement. Iedere deelnemer verklaart zich bij inschrijving akkoord met het wedstrijdreglement en verleent indien dit gevraagd wordt medewerking aan deze controle. Indien een deelnemer geen medewerking verleent volgt diskwalificatie voor de wedstrijd of competitie en verliest de deelnemer automatisch al zijn rechten.

Bij conflicten en niet nader omschreven toepassingen c.q. beperkingen beslist de wedstrijd commissie vooraf of tijdens de wedstrijd ter plekke. Hiervoor dienen ten minste twee commissie leden aanwezig te zijn. Zij zijn gevolmachtigd wijzigingen c.q. aanpassingen voor de bewuste wedstrijd aan te brengen.

De wedstrijdcommissie behoudt het recht wedstrijddata te wijzigen c.q. wedstrijden in te voegen af te gelasten. De wedstrijdvorm of wedstrijdduur kan in overeenstemming met de deelnemers gewijzigd worden. Bij noodsituaties beslist de wedstrijdcommissie.  Indien zij dit nodig acht kan er ook afgeweken worden van de vijver waarop gevist zou worden. Bij 13 inschrijvingen voor een wedstrijd wordt er op vijver 1 en 3 gevist.

Iedere deelnemer wordt geacht dit wedstrijdreglement te kennen en op correcte wijze na te komen. Klachten worden bij het bestuur van de vereniging schriftelijk ingediend en in behandeling genomen.

Elke deelnemer aan een wedstrijd wordt geacht de wedstrijd tot het einde te vissen tenzij bijzondere omstandigheden ( dit is ter beoordeling door de wedstrijdcommissie ) dit niet mogelijk maken. Deelnemers die vroegtijdig stoppen hebben geen recht op een prijs!!

Deelnemers aan een wedstrijd die geen vis vangen hebben geen recht op een prijs. De bonnen die hierdoor overblijven worden bij andere wedstrijden erbij gedaan

Konings- en koninginne wedstrijd: Koning of koningin wordt degene die de grootste ( in lengte) karper ( of karperachtige ) vangt. Daarna telt zeelt, brasem. Wordt dit alles niet gevangen dan telt de grootste vis ( uitgezonderd snoek, paling of snoekbaars )

Bij gelijke lengte is het hoogste gewicht bepalend!!