Reglement vijvers HSV Ons Genoegen Rolduc  2023                                                                                                     

 

Er mag gevist worden op vijver 1,2,3 en 4.

Vijver 1 mag rechts van de inloop niet met een hengel voorzien van een molen gevist worden. Met een vaste stok is het vissen toegestaan tot aan het begin van de houten beschoeing.

Vijver 2 met 1 vaste stok en het is verboden om vanaf de boszijde te vissen.

Vijver 3 en 4 is het verboden vanaf de boszijde te vissen.

 

Met een vispas van HSV Ons Genoegen Rolduc mag je met 2 hengels vissen op vijver 1 en 3. Met een dagkaart mag je maar met 1 hengel vissen

Als je op 1 januari van dit jaar 14 jaar of ouder was, dan heb je een vispas nodig. Beneden de 14 jaar is géén vispas benodigd.

Je mag meevissen onder begeleiding van een volwassene die in het bezit van een vispas is. Je mag dan vissen met één hengel.

 

Het is verboden: 

 

Het gebruik van een leefnet is uitsluitend toegestaan bij wedstrijden.

Voeren is toegestaan,  m.u.v. van hennep, verse de vase, brood, aardappel en graanproducten

De vereniging kan een speciale vergunning uitgeven voor het gebruik van een leefnet

om snoek af te vangen of om vis van de ene naar de andere vijver te verplaatsen.

Het is verplicht om een onthaakmat, hakensteker en een voldoende groot schepnet bij zich te hebben.

Het niet in bezit hebben of het niet juist gebruiken van deze attributen houdt in dat er niet (meer) gevist mag worden.

Er mag gevist worden vanaf  zonsopgang tot zonsondergang. Nachtvissen is ten aller tijde verboden uitgezonderd de drie 24 uurs wedstrijden.

Het gebruik van tenten, het aanleggen van een kampvuur of vissen buiten de aangegeven visplaatsen is niet toegestaan

Men dient de visplaats schoon achter te laten. Vuil en etensresten dient in de daarvoor bestemde emmers te worden gedeponeerd. Het verwijderen of vernielen van aanplant, het beschadigen van

verenigingseigendom is verboden en strekt tot ontzegging van het visrecht.

Voor ongevallen, welke zich voordoen aan de vijvers , kan noch de vereniging, noch de gemeente aansprakelijk gesteld worden