Algemeen reglement SKSR-wedstrijden Stuwmeer vanaf 2022 (let op gewijzigd)

Hengel is vrij. Er mag maar met 1 hengel gevist worden !!!.

Uitzondering hierop zijn wedstrijden die door een vereniging gevist worden,

Hier telt het verenigingsreglement van de betreffende vereniging.


Voer: 1000 gram voer gebruiksklaar  en 300 gram mais totaal om te voeren en/of te vissen
Aas: liter witte maden inclusief casters .
Aas vrij (met uitzondering van hennep  of  graanproducten)
Het voeren van vers de vase is niet toegestaan. Er mogen wormen geknipt worden !!

Voor 6 uurs koppel: totaal 3 kg ( 1 1/2  kg. p.p.) kant en klaar voer en 600 gram mais. Voor 8 uurs koppel: totaal 4 kg (2 kg. p.p.) en 600 gram mais

Bij overtreding van de hoeveelheden volgt onmiddellijk diskwalificatie .

Voor alle wedstrijden is er de mogelijkheid het voer en aas te laten wegen of meten.

Indien er bij hoog water niet gevist kan worden op het stuwmeer, dan vervalt deze wedstrijddag.

Loting vindt plaats van 7.30 tot 7.45 uur bij de brug aan het stuwmeer.
Prijsuitreiking na afloop in 't Sjtekhusje.

Bij koppelwedstrijden geldt dat de zitkisten niet verder dan 2 meter uit elkaar mogen staan

Bij alle wedstrijden georganiseerd door de SKSR tellen bij weging paling, snoek, snoekbaars en meerval niet mee en mogen dus niet ter weging aangeboden worden.

Voor alle wedstrijden geldt max. aantal inschrijvingen 24 individueel of 18 koppels (tenzij anders vermeld )Bij deelname aan een competitie van meerdere wedstrijden dient men 3 van de 4 wedstrijden te vissen anders vervallen de eerder behaalde resultaten. Uitgezonderd het Kerkraads kampioenschap. Men moet dan alle drie de wedstrijden vissen.

Visspullen incl. hengels dienen op het wandelpad tegenover het eiland ten alle tijden zodanig geplaatst te worden
dat wandelaars vrije doorgang hebben. Men dient wandelaars ten alle tijden ongevraagd de vrije doorgang te geven.

 

De visplaats dient schoon achter te blijven na de wedstrijd!!

Wedstrijdreglement SKSR betreffende afmelden !!!!!!!  :

Afmelden voor een wedstrijd kan tot woensdagavond 18.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijddag. Voor noodgevallen is dit 2 uur voor de wedstrijd, zodat vrijgevallen plaatsen niet uitgelegd hoeven te worden.

Indien men zich niet afmeldt voor een wedstrijd en niet aanwezig is, wordt geschorst. Bij de eerste keer is dit 1 wedstrijd schorsing. Bij de tweede keer is dit 3 wedstrijden. Bij meer dan twee keer is dit voor de rest van het seizoen. Zijn er niet meer genoeg wedstrijden in het lopende seizoen, dan gaat de schorsing verder in het nieuwe seizoen. Voor diegene die uitgesloten wordt voor de rest van het seizoen, zal de SKSR zich gaan beraden hoe hiermee om te gaan in het volgende seizoen. Dit zal per individu bekeken worden. Voorgaande geldt ook voor eventuele koppelwedstrijden. Dus wanneer iemand individueel wordt geschorst en de volgende wedstrijd is een koppelwedstrijd, zal zijn koppelgenoot voor een andere partner moeten zorgen. Meldt men zich voor een koppelwedstrijd niet af, dan zijn beide geschorst.

Afmelden kan telefonisch bij de volgende personen :

F. Bosten tel. 06- 41950895     P. Grosjean tel. 06-29041564                    

Inschrijven en betaling voor de wedstrijden van de SKSR is op : maandag 7 maart van 19.00 tot 21.00 uur in het clubgebouw van HSV Ons Genoegen

Daarna bij de hengelsportzaak Splash