Algemeen reglement HSV Ons Genoegen wedstrijden Stuwmeer 2022


Hengel is vrij tenzij anders vermeld. Voer: Vrij

Er kan met 2 hengels gevist worden indien er weinig inschrijvingen zijn. De wedstrijdcommissie beslist hierover.

Aas is vrij maar vers de vase is niet toegestaan

Bij koppelwedstrijden geldt dat de zitkisten niet verder als 2 meter uit elkaar mogen staan behalve als er met 2 hengels gevist wordt. De wedstrijdcommissie beslist hierover.

Bij alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Ons Genoegen tellen bij weging paling, snoek, snoekbaars en meerval niet mee en mogen dus niet ter weging aangeboden worden.

Voor alle wedstrijden geldt max. aantal inschrijvingen 18 individueel of 15 koppels

De deelnemers dienen bij een wedstrijd van 8 uur of meer minimaal 2 netten bij zich te hebben.

Indien de wedstrijdcommissie dit nodig acht zal er tijdens de wedstrijd extra gewogen worden. Bij meer als 20 kg maar minder dan 25 kg wordt 20 kg als gewicht geteld.

Bij meer als 25 kg wordt er geen gewicht geteld!!

Bij problemen over de aangewezen plaats of de plaats waar men moet inwerpen dient onmiddellijk iemand  van de wedstrijdcommissie gevraagd te worden om dit op te lossen.

Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de wedstrijdcommissie zal de betreffende deelnemer gediskwalificeerd worden.

Visspullen inclusief hengels dienen op het wandelpad tegenover het eiland ten alle tijden zodanig geplaatst te worden dat wandelaars vrije doorgang hebben.

Men dient wandelaars ten alle tijden de vrije doorgang te geven

De visplaats dient schoon achter te blijven na de wedstrijd.