Lijst van Viswateren HSV Ons Genoegen Kerkrade

SKSR  2019-2020-2021

 

Stichting Kerkraadse Sport- en Recreatiehengelaars S.K.S.R.

De S.K.S.R is houdster van het vis- en looprecht van de Craneweyer, de in de buurt gelegen “vlondervijver” en de “Vijver Dentgenbach” te Kerkrade, ingevolge het besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade d.d. 13 mei 1977.

De vergunning geeft recht op het bevissen van de vrijgegeven gedeelten van de “Craneweyer”, de”Vlondervijver”(gelegen in de “groene long” te Ehrenstein) en de vijver “Dentgenbach  ( gelegen aan de Dentgenbacherweg) te Kerkrade. Het vissen met max. 2 hengels is toegestaan van 1 uur vóór zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang. Nachtvissen is toegestaan van 1 augustus t/m 31 oktober. Hiervoor heb je een speciale nachtvergunning nodig. ( verkrijgbaar bij HSV Ons Genoegen, EKH Goudwinde en Splash Heerlen). Zolang de voorraad strekt. Nachtvissen op de vlondervijver en Dentgenbach is niet toegestaan

 

Deze vergunning is alleen geldig samen met de Vispas (van HSV Ons Genoegen te Kerkrade) en blijft eigendom van de Stichting. Bij overtreding van de door de Stichting of de wet Binnenvisserij (visserijwet) opgestelde regels verliest de vergunning haar geldigheid.

-           Vijver Dentgenbach Kadastraal H 1163  10.000 m/2

-           Stuwmeer Craneweyer (Looprechten) Kadastraal A3974 150.000 m/2

-           Idem voorbezinkvijver (Looprechten) Kadastraal 20.000 m/2

 

Reglementen S.K.S.R. (Craneweyer/Vlondervijver/Dentgenbach vijver)

1.      Het vissen met maximaal 2 hengels is toegestaan van één uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang.

2.      Men is verplicht om 2 uur voor aanvang van een wedstrijd het parcours vrij te maken, wedstrijden worden via de Website van EKH Goudwinde ( www.ekhgoudwinde.com ), HSV Ons Genoegen ( www.hsvonsgenoegenrolduc.nl ) en door de controleurs bekend gemaakt.

3.      Nachtvissen is uitsluitend toegestaan van 1 Augustus t/m 31 Oktober in dat jaar. Hiervoor is een speciale nachtvergunning Craneweyer nodig, verkrijgbaar bij HSV Ons Genoegen, EKH Goudwinde en Splash Heerlen zolang de voorraad strekt.

4.      Het is niet toegestaan om vis mee te nemen of in een leefnet te bewaren. (uitgezonderd tijdens wedstrijden die door de S.K.S.R. of de verenigingen georganiseerd worden).

5.      Het is niet toegestaan om te vissen aan de boskant.

6.      Het is niet toegestaan om met drijvend aas te vissen en meer dan 1 onderlijn te gebruiken.

7.      Het is niet toegestaan om vuur te maken.

8.      Het is niet toegestaan om zich met enig drijvend voorwerp op het water te begeven, ongeacht de aard, omvang en wijze van aandrijving van dit drijvend voorwerp.

9.      Het is niet toegestaan om meer dan 1 kg gebruiksklaar voer, boilies of perticles inbegrepen etc. per dag bij zich te hebben. Bij wedstrijden geld het wedstrijdreglement

10.  Het is ten strengste verboden om elke vorm van tent te gebruiken met vast grondzeil.

BELANGRIJK: Men dient de visplek schoon achter te laten en de wettelijke regels in acht te nemen. Op verzoek van politie, handhaving, controleurs en bestuursleden van de Stichting dient deze vergunning en Vispas getoond te worden.

11.  Bij geconstateerde overtredingop dit reglement wordt de vergunning ingevorderd. Na beoordeling van de overtreding zal het bestuur van de S.K.S.R. besluiten of de vergunning haar geldigheid verliest.

 

Met de vispas van HSV Ons Genoegen mag je vissen Bosquet Rolduc (vis/en looprechten):

-          Vijver 1 Kadastraal  B9971  Oppervlakte 4.000 m/2

-          Vijver 2 Kadastraal B9971  Oppervlakte 2.050 m/2

-          Vijver 3 Kadastraal B9971  Oppervlakte 5.100 m/2

-          Vijver 4 Kadastraal B9971  Oppervlakte 3.540 m/2

 

Het Bestuur van HSV Ons Genoegen Kerkrade