Bestuur HSV Ons Genoegen 2019

Voorzitter:                       Secretaris:                       Penningmeester: 

Heinz ter Haar                  Ton van der Sleen             Jo Ritterbeeks      

                          

06-25486240                    06-40794948                    045-5465113

                                      tsen@home.nl

 

Lid:                                 Lid:                               Lid:                            

Jo Ritterbeeks                   Paul Sijstermans             Peter van de Kuit        

Waterkwaliteit                  Wedstrijdcommissie         Hoofdcontroleur           

                            

06-16306838                    06-19420781                   06 611453078