Bestuur HSV Ons Genoegen 2018

Voorzitter:                        Secretaris:                      Penningmeester: 

Heinz ter Haar                  Ton van der Sleen            Jo Ritterbeeks      

                    

06-25486240                    06-40794948                    045-5465113

                                        tsen@home.nl

Lid:                                    Lid:                                 Lid:                            

Jo Ritterbeeks                     Paul Sijstermans              Peter van de Kuit        

Waterkwaliteit                    Wedstrijdcommissie          Hoofdcontroleur           

                        

06-16306838                     06-19420781                    06 611453078